Съобщение

Авария

Поради възникнала авария на главен водопровод на 18.01.2021 г. в гр. Харманли, може да бъде нарушено водоснабдяването на град Харманли.