Съобщение

Плануван ремонт

Поради изпълнение на обществена поръчка за реконструкция на част от водопроводната мрежа на гр. Хасково по ул. Стефан Стамболов, в участъка от ул. "Бобов дол" до ул. "Мугаш", възложено от Община Хасково с изпълнител "АТА–СТРОЙ" ЕООД, за свързване към съществуващи връзки на 23.12.2020г. от 8.00 часа до приключване на СМР, ще бъде преустановено водоподаването в участъкът ограничен от ул. "Стефан Стамболов', ул. "Мургаш" и ул. "13-ти март".