Съобщение

Плануван ремонт

"ВиК"ЕООД- Хасково, на основание чл.41 ал.3 т.7 от Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни мрежи, уведомява своите потребители, че по искане на фирмата изпълнител по изграждане на част от водопроводната мрежа в района около Басейна в гр.Свиленград, ЩЕ БЪДЕ СПРЯНО ВОДОПОДАВАНЕТО В КВ.ЛОЗИЦА НА 01.09.2020г.  ОТ 09,00ч.  ДО  17,00ч.