Съобщение

Плануван ремонт

Поради подвързване на новоизграждащ се водопровод към водоснабдителната мрежа, ще бъде нарушено водоснабдяването на 10.05.2019 г. по улиците "Бяло Море", "Одрин" и пресечките успоредно на тях в град Любимец

Прогнозен час на възстановяване на водоподаването 14.00ч.