Съобщение

Плануван ремонт

Поради ремонт на ел. съоръженията в периода от 23.09.2018г. до 26.09.2018г. от 09:00 до 16:00 часа от ЕР Юг ЕАД, КЕЦ Свиленград е възможно да бъде нарушено водоснабдяването на помпена станция ПС „Пъстрогор” – подаваща вода за селата:  Пъстрогор, Васково, Оряхово, Черепово, Изворово, Браница, Младиново, Левка.

Дружеството предварително се извинява за създаденото неудобство на своите потребители.