Съобщение

Плануван ремонт

Поради ремонт и обновяване на ел. съоръженията в периода от 02.07.2018г. до 02.08.2018г. от 09:30 до 16:00 часа от ЕР Юг ЕАД, КЕЦ Димитровград ще бъде нарушено водоснабдяването на помпените станции:

1. ПС „Азмака” – подаваща вода за селата Калугерово, Пясъчево, Навъсен и Троян;

2. ПС „Свирково” – подаваща вода за село Свирково и село Дряново;

 

Дружеството предварително се извинява за създаденото неудобство на своите потребители.