Съобщение

Плануван ремонт

Поради започването на строително монтажни дейности по проект: „Благоустрояване на междублокови пространства в кв. Бадема”, с възложител Община Хасково „ВиК” ЕООД гр. Хасково информира своите потребители, живущи в квартала, че до завършване на реконструкцията на водопроводната мрежа, ще бъде периодично нарушавано водоснабдяването за привързване на новопроектираните водопроводи към съществуващите.