СЪОБЩЕНИЕ

Плануван ремонт

     Подари извършване на планов ремонт от Електроразпределение Юг КЕЦ град Харманли няма да има напрежение на трафопост на ВиК Симеоновград в помпена станция село Преславец на 22.08.2017г. в часовете 8:45ч. -  9:45ч. и 15:45ч. - 16:45ч. ; на 23.08.2017г. в часовете 8:45ч. - 16:45ч. ; на 25.08.2017г. в часовете 8:45ч. -  9:45ч. и 15:45ч. - 16:45ч.

     Ще бъде нарушено водоснабдяването на град Симеоновград и село Преславец. Възможно е влошаване качествата на водата.

      Въвежда се режим на водоснабдяването от 22.08.2017г. до възстановяване на максималното водоподаване от кладенците на помпена станция село Преславец.

     Водоподаването ще бъде спряно както следва:

1. от 08:00 до 20:00 часа кв. Акарджа и кв. Йорданово в град Симеоновград

2. от 20:00 до 08:00 часа кв. Злати дол в град Симеоновград

3. от 20:00 до 08:00 часа село Преславец