С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Плануван ремонт

„ВиК” ЕООД гр. Хасково – район Свиленград съобщава на своите потребители, че по искане на

„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП” АД – ХАСКОВО

 - фирмата изпълняваща водоснабдяване и канализация на

 кв. 300 – 305 в гр. Свиленград,  поради  пресвързване на новоизградени водопроводни клонове към съществуващата водопроводна мрежа,  на основание чл. 39 ал.1 т.6 от Общи условия на „ВиК” ЕООД гр. Хасково,  ще бъде спряно водоподаването по ул. „Камчия”, ул. „Панайот Хитов” ,ул. „Ненчо Христов” и ул. „Сакар” в гр. Свиленград на 21.06.2017г. от 08.00ч. до 17.00 ч.