СЪОБЩЕНИЕ

Плануван ремонт

По искане на фирма „Екотрадекс Груп” гр. Хасково извършваща СМР в стопански двор „Канакли” за привързване на нови водопроводни мрежи в квартала към съществуващата ВиК мрежа ще бъде преустановено водоподаването към МБАЛ – Свиленград , бл. 3,9,10,11,12 на кв. „Простор” и на имотите от квартала северно от ул. „Сан Стефано”. След възстановяване на водоподаването е възможно помътняване на водата.

 Вода няма да има от 08:00 часа до 17:00 часа на 25.05.2017 г.