Уведомление : Относно профилактика на „ЕВН България ЕР” ЕАД на 14.09.2015 г. и 15.09.2015 г.

Плануван ремонт

 Поради профилактика и спиране на ел.захранването от „ЕВН България ЕР” ЕАД на помпена станция Симеоновград има вероятност да се нарушат водоснабдяването и качествата на водата в гр. Симеоновград.