С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Плануван ремонт

Във връзка с превключване на новоизграждащ се магистрален водопровод в централна градска част, ще бъде спряно водоподаването от  8:00ч. до 20:00ч.  на 15.07.2014 г.

           Засегнатите райони обхващат карето между бул. ”Съединение”, бул. ”Ст. Стамболов”, бул. ”България”.

            Молим гражданите да се запасят с необходимите им водни количества.