С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Плануван ремонт

„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – Хасково, уведомява жителите на кв. „Бадема”, че поради извършване на планов ремонт ще бъде спряно  водоподаването в часовете от 08:00ч. до 20:00ч. на 01.07.2014 година.

          Молим гражданите да се запасят с необходимите им водни количества.