Ученици от ЕГ „Проф.д-р Асен Златаров“ Хасково се запознаха с ежедневния лабораторен мониторинг на водата във ВиК Хасково

Информация

    Ученици от ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ Хасково се запознаха с лабораторния мониторинг на водата извършван от специалисти на ВиК Хасково.  

„Пробите на водата се правят ежедневно, анализите са както химични така и микробиологични. Всяка година се анализират близо 3000 проби по съгласувана и одобрена от РЗИ Мониторингова програма, което гарантира качеството на водата в мрежата.“, това каза на учениците началникът на лабораторията Весела Сантова.

Учениците имаха възможност лично да направят проби за твърдост на водата, за съдържание на хлориди и калций. Наблюдаваха тестове за флуориди, фосфати ,манган, както и за колиформи, ешерихияколи, ентерококи, микробно число и други.

Водата в област Хасково се добива от повече от 400 кладенци от 120 вододайни зони.  Само областният град се захранва от над 70 кладенци. 36 от тях са в зона Ябълково. Там предстои реконструирането на пречиствателна станция за питейни води. Проектът се финансира по ОП „ Околна среда“. Предвижда се още реконструкция на пречиствателната станция за питейна вода в Димитровград , предстои  изграждането на нова станция за питейни води в Свиленград , и изграждане на нова станция за отпадъчни води в Харманли. Предвидени са и реконструкции на мрежата, общото финансиране по програмата за това е 100 милиона лева, предстои обявяването на обществени поръчки, каза инж. Божидар Желязков управител на ВиК Хасково

Учениците от 11 клас профил „ химия и биология“ и техните преподаватели Диана Костадинова и Дарина Гечкова  благодариха за поканата и заявиха, че им е било изключително интересно и полезно да видят реална лаборатория и да се запознаят с работата в нея.