Съобщение

Информация

ВиК - Хасково уведомява своите клиенти, че поради аварийно прекъсване на електроподаването към съоръжения на дружеството от страна на електроразпределителното дружество, с нарушено водоподаване ще бъдат следните населени места: с.Левка, с.Младиново и с.Костур в община Свиленград; с.Дрипчево, с.Изворово, с. Браница и с. Черепово в община Харманли; с.Васково и с.Оряхово в община Любимец. След възстановяване на електроподаването от страна на електроразпределителното дружество, ще започнат дейности по възстановяване на водоснабдяването.