Съобщение

Информация

Поради авария на съоръжение на електроразпределителното дружество, прекъсна електроподаването към помпена станция Момково. ВиК - Хасково уведомява своите клиенти, че в резултат на аварийното спиране на електрозахранването на помпена станция Момково, е възможно да има сериозни нарушения във водоснабдяването на следните села: Димитровче, Костур, Левка, Михалич, Младиново, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Райкова могила, Сладун, Чернодъб и Щит в община Свиленград, както и селата Васково и Оряхово в община Любимец и Браница, Изворово, Черепово и Дрипчево в община Харманли.