ВиК – Хасково е домакин на демонстрационно събитие на добри инженерни практики, организирано от Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Информация

ВиК – Хасково е домакин на демонстрационно мероприятие на добри инженерни практики, включително 3D визуализации в обособената територия на ВиК – Хасково, организирано от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, което ще се проведе днес от 12:30 часа в сградата на дружеството.  По време на събитието ще бъде представено регионалното прединвестиционно проучване на водоснабдяване и канализация област Хасково. Ще бъде направена демонстрация на географска информационна система, внедрена в български ВиК оператори и нейното приложение за предоставяне на информация към потребителите на ВиК услуги, визуализация на строително – монтажни дейности по проекти за реконструкция на съществуващи или изграждане на нови ВиК мрежи и/или системи. Участниците ще имат възможност да се запознаят и с информационна система за управление на активите.

Специално внимание ще бъде отделено на добри практики при избора на мерки за енергийна ефективност във ВиК мрежите и съоръжеията, както и добри практики при внедряване на комплексни мерки за енергийна ефективност в обекти, експлоатирани от ВиК оператори. Ще бъдат разгледани съществуващи добри практики за прилагане на съвременни методи за дистанционно отчитане на водопотреблението. 

Лектори на събитието ще бъдат водещи български специалисти в областта на географските информационни системи, енергийната ефективност и ВиК.
В него ще вземат участие, наред с ВиК – Хасково и представители на ВиК – Стара Загора, ВиК – Смолян, ВиК – Кърджали, както и асоциациите по ВиК в Хасково, Стара Загора, Смолян и Кърджали, община Хасково, община Димитровград и община Свиленград.