„ВиК” Хасково предлага инвестиции от над 1,3 милиона лева, собствени средства, за подобряване на ВиК услугите в обслужваната от дружеството територия

Информация

ВиК Хасково подготви подробна програма за инвестиции в активи във ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2023г., които гарантират разпределението на задължителното ниво на инвестициите по сключения Договор с Асоциацията по ВиК – Хасково и в съответствие с определените от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ нива на услугите. Предвидените за инвестиции средства са разпределени по услуги: доставяне на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води. За услугата доставяне на питейна вода са предвидени най-много средства – 1 108 290, за отвеждане на отпадъчните води – 61 710 лв., а за пречистване на отпадъчните води – 131 000 лв. За всяка община са предложени определени ивестиционни разходи, а обектите, в които ще бъдат вложени, ще се уточняват съвместно с общините.  
„Възможностите за инвестиции на собствени средства са силно ограничени, предвид голямото увеличение на оперативните разходи за енергия и други консумативи“, каза инж. Божидар Желязков, управител на „ВиК” Хасково. „Намаляването на цената от страна на КЕВР, заради неизпълнени показатели за качество от 2020 г. и 2021 г., намали и приходите на дружеството, а оттам и възможностите за инвестиции на собствени средства. Добрата новина в случая е, че област Хасково ще получи евросредства за ремонт и модернизация на ВиК системите, като в проекта са включени агломерациите Хасково, Димитровград, Харманли и Свиленград“, допълни инж. Желязков.