ВиК Хасково отбеляза Световния ден на водата

Информация

ВиК  Хасково отбеляза 22 март, Световния ден на водата, с деца от 4 клас на училище „Иван Рилски“ в гр. Хасково и ученици от 2 и 6 клас от училище „Пенчо Славейков“ в гр. Димитровград.

В сградата на ВиК в гр. Хасково, чрез занимателни игри за раздвижване и забавна викторина, както и практически занимания децата научиха много за кръговрата на водата, нейната важност и използване и как да опазваме този безценен природен ресурс, така че да остане чист и достъпен. Играта „Водно тяло“ показа на децата каква част от човешкото тяло е вода, а в „Движение на водата“ коментираха различните състояния на водата и направиха симулация на движението на отделните водни молекули, когато източникът на топлина се приближава и отдалечава. „Капка във ведро“ показва нагледно каква част от водата на земята е сладка и може да се използва за питейни нужди, а чрез „Кръговрат на водата“ научиха за различните компоненти на водния цикъл и преминаха през отделните му етапи като водни молекули.

За отбелязване на днешния ден, децата засадиха три дръвчета в двора на ВиК Хасково.

В Димитровград ученици от 2 и 6 клас на училище „Пенчо Славейков“ посетиха пречиствателната станция за отпадъчни води и се запознаха с процесите, чрез които събраната в канализацията мръсна вода се преработва и се връща в природата чиста, за да започне отново своето пътешествие по кръговрата на водата. Посещението премина при изключителен интерес. Децата задаваха много въпроси и научиха колко важно е да опазваме водата чиста и че пречистването на отпадъчните води е също толкова важно, колкото доставянето на питейната вода и нейното отвеждане в канализацията.

„Аз и колегите ми сме много ентусиазирани от възможността да празнуваме този специален за нас ден с децата. Техният итерес и отношение към опазването на водата и природата ни дава увереност, че тези млади хора ще станат отговорни граждани, които ценят водата и се грижат за нейното съхранение и чистота, каза инж. Божидар Желязков, управител на ВиК Хасково. „Днес 2 милиарда жители на планетата нямат постоянен достъп до сладка питейна  вода и този въпрос придобива все по-голяма важност“, добави инж. Желязков.