Честваме Световния ден на водата – 22 март

Информация

 


Поздравление за Световния ден на водата от инж. Божидар Желязков, управител на „ВиК“ ЕООД Хасково  
На 22 март, честваме Световния ден на водата. За нас, работещите във „ВиК” – Хасково, Световният ден на водата е празник. Благодаря на всички служители на дружеството за ежедневните усилия и професионализма при осигуряването на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на област Хасково. 
Инициативата за празнуване на Световния ден на водата се заражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации, проведена в Рио де Жанейро. Генералната асамблея на Обединените нации определя 22 март да се чества като Световен ден на водата. Денят, посветен на водата се отбелязва официално от 1993 година. Основен акцент на Световния ден на водата е да се подпомогне постигането на цел 6 на ООН за устойчиво развитие: чиста вода и санитарно-хигиенни условия за всички до 2030 г.  Водата е неразделна част от живота ни, така че всеки трябва бъде отговорен за предприемането на нужните действия.
Нека всеки се постарае да направи възможното за съхранението на безценния ресурс – водата. 
По проекта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството „Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“, финансиран от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ регионалните прединвестиционни проучвания за областите: София област, Габрово, Търговище, Хасково , Велико Търново и Плевен са на финален етап. Чрез тях са определени обектите в агломерациите с над 10 000 еквивалент жители, които ще се ремонтират със средства от ЕС, за да се постигне съответствие с евродирективите и националното законодателство в областта на питейните и отпадъчните води, както и да се намалят загубите на питейна вода. Агломерациите с над 10 000 души в област Хасково, в които ще се инвестират средства по ОПОС 2021-2027 г. са: Хасково, Димитровград, Харманли и Свиленград.
Голямото предизвикателство пред „ВиК” – Хасково, като предстоящ бенефициент по оперативната програма е успешното изпълнение на дейностите за реализиране на проектите, което ще доведе до значително подобряване на водоснабдителните и канализационните услуги в областта. 
Поздравявам всички работещи във „ВиК” – Хасково с празника Световен ден на водата. Пожелавам им здраве и нови професионални успехи в работата, посветена на водата и хората. 
Поздравявам нашите колеги от бранша, партньори, клиенти, съмишленици с отговорно отношение към безценния ресурс – водата.
Честит празник!