Шест области на страната с достъп до евросредства за ремонт и модернизация на ВиК системите

Информация

В проекта за област Хасково са включени агломерациите Хасково, Димитровград, Харманли и Свиленград.

На финален етап е изготвянето на регионалните прединвестиционни проучвания (РПИП) за област Хасково, както и за областите София област, Габрово, Търговище, Велико Търново и Плевен. Постигнатите до момента резултати бяха представени по време на работна среща, която се проведе на 09.03.2023 г, организирана от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, във връзка с проекта на МРРБ „Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ Сред приоритетните обекти са пречиствателни станции за питейни и отпадъни води и подмяна и модернизация на водоснабдителни и канализационни мрежи. За повече информация натиснете тук