" ВиК" ЕООД Хасково сключи договор за комбинирани услуги за доставка на електрическа енергия с "ВиК Енерджи Груп" ЕООД.

Информация

" ВиК" ЕООД Хасково сключи договор за  комбинирани услуги за доставка на електрическа енергия с "ВиК Енерджи Груп" ЕООД.  Дружеството "ВиК Енерджи Груп" ЕООД е създадено от Българския ВиК  Холдинг за търговия с електроенергия и енергоносители, финансиране, инвестиционно проучване, проектиране, строителство, ремонт, реконструкция и експлоатация на обекти в сферата на енергетиката, производство, пренос и продажба на електрическа или топлинна енергия. Енергийното дружество, чиито 100% собственик на капитала е Българският ВиК Холдинг, осигурява необходимите количества електроенергия и енергийни услуги за ВиК дружествата в рамките на ВиК холдинга. Така, чрез икономии от мащаба, тъй като  се търгуват големи количества електроенергия,  ВиК дружествата могат да получат оптимални условия и цени и да имат дългосрочна предвидимост на доставките.