Съобщение

Плануван ремонт

Поради планов ремонт на 17.01.2023 г. в гр. Димитровград ,ще бъде нарушено водоснабдяването по улиците „Груди Кирков“, „Св. Климент Охридски“ и „Св. Св. Кирил и Методий“.

Вода няма да има от 08:00 до 17:00 часа