Съобщение

Авария

Поради възникнала авария на Напорен водопровод Момково е възможно  водоподаването към селата в района да бъде нарушено.

Прогнозен час на възстановяване на водоснабдяването - 18,00ч.

След отстраняване на аварията е възможно помътняване на водата.