Уведомление

Информация

„ВиК” ЕООД гр.Хасково уведомява населението на село Славяново и село Елена , във връзка с въведен режим на водоподаването от ПС „Славяново” ,че от 11.10.2022 г. ще  доставя вода с питейни качества от регламентиран водоизточник зона за водоснабдяване 2Б „Хасково – изток” – хидрант намиращ се в ЦРСБ на „ВиК” ЕООД гр. Хасково, чрез мобилна водоноска   по   график :

  • 09.30 – 12.30 часа до кметството на село Славяново
  • 13.00 – 16.00 часа до кметството на село Елена