Съобщение

Информация

Какво трябва да знаят абонатите на ВиК-Хасково от 1 април 2022 г.

 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Хасково придоби
 „ВиК“ ООД Димитровград. Промяната става факт от 1 април 2022 г.  Всички служители на „ВиК“ ООД Димитровград преминават с трудовите си правоотношения към „ВиК“ ЕООД Хасково.

За абонатите на „ВиК“ ЕООД – Хасково в обслужваната до момента територия от 10 общини – Хасково, Харманли, Симеоновград, Любимец, Свиленград, Ивайловград, Маджарово, Минерални бани, Стамболово и Тополовград не се променя нищо в краткосрочен план.

След падането на мораториума върху цените на електроенергията, топлоенергията и водата от 1 април 2022 г., цената на водата остава без промяна, докато КЕВР утвърди бизнес плана на „ВиК“ ЕООД – Хасково за новия регулаторен период – 2022 – 2026 г.

В дългосрочен план, с присъединяването на „ВиК“ ООД Димитровград към „ВиК“ ЕООД – Хасково, водното дружество ще може да разработва и внедрява проекти за цялата област с европейско финансиране за обновяване на водопроводната и канализационната мрежа, за обновяване и изграждане на пречиствателни станции, за въвеждане на системи за енергийна ефективност. Крайната цел е с допълнителните значими средства, които ще се инвестират в областта, гражданите да получават по-качествена услуга.

За абонатите на „ВиК“ ООД Димитровград:

  • Инкасаторите ще раздадат талони с нови абонатни номера на гражданите, като партидите им ще бъдат прехвърлени към „ВиК“ ЕООД – Хасково. Това ще стане с отчитането на изразходваните количества вода през април 2022 г.
  • Аварийните групи на двете ВиК дружества се запазват в същия състав, за да се гарантира нормалното подаване на услугите водоснабдяване и канализация на гражданите.
  • През първия отчетен период след присъединяването на община Димитровград към обособената територия на АВиК-Хасково, потребените количества вода ще се фактурират според графика на засичане на водомерите. Периодът,  включващ два месеца – март и април, ще бъде разделен до 31 март и от 1 април 2022 г. Така всеки жител на община Димитровград ще бъде сигурен, че плаща точно изразходваното от него количество вода, на съответните цени преди и след сливането на двете водни дружества.