Съобщение

Информация

ВиК-Хасково подписа договора за закупуване на ВиК-Димитровград

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Хасково купува „ВиК“ ООД Димитровград. Управителите на двете водни дружества – Божидар Желязков и Георги Тенчев, подписаха договора за продажба на търговското предприятие на „ВиК“ ООД Димитровград на „ВиК“ ЕООД Хасково.

Водното дружество в областния град закупува общинското за сумата от 380 000 лв., заедно с правата, задълженията и фактическите отношения на „ВиК“ ООД Димитровград. С това ще приключи консолидацията в обособената територия.

„ВиК“ ЕООД Хасково е част от структурата на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, чийто принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Управителят на водното дружество в Хасково Божидар Желязков и колегата му от Димитровград Георги Тенчев положиха подписите си пред нотариус, който завери документите.

Предстои вписване на продажбата в Търговския регистър. След като това стане, „ВиК“ ЕООД Хасково ще започне да обслужва територията на община Димитровград. В договора е заложено фактическата промяна да стане след вписването в Търговския регистър, като се планира това да се случи от 1 април 2022 г.

С приключването на консолидацията „ВиК“ ЕООД Хасково ще може да разработва проекти за подмяна на водопреносната и канализационна мрежи, за изграждането на пречиствателни станции за питейна и отпадъчна вода и др., които да се реализират с европейски средства. Финансирането ще помогне за постигането на крайната цел – да се подобри качеството на услугите и гражданите в областта да получават чиста и качествена питейна вода, както и модерни ВиК услуги.

Всички служители на „ВиК“ ООД Димитровград преминават с трудовите си правоотношения към „ВиК“ ЕООД Хасково.

След приключването на консолидацията цената на водата за крайните потребителите в община Димитровград ще се изравни с тази на всички останали потребители в Хасковска област. Така всички потребители в областта ще плащат комплексна цена в размер на 3,52 лв. с ДДС за кубик вода, която включва доставяне, отвеждане и пречистване на питейна вода. Абонатите, които не ползват услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчни води, заплащат само услугата „доставяне на питейна вода“ на цена от 2,88 лв. с ДДС за кубик вода. 

През първия отчетен период след присъединяването на община Димитровград към обособената територия на АВиК-Хасково, потребените количества вода ще се фактурират според графика на засичане на водомерите. Периодът,  включващ два месеца – март и април, ще бъде разделен до 31 март и от 1 април 2022 г. Така всеки жител на община Димитровград ще бъде сигурен, че плаща точно изразходваното от него количество вода, на съответните цени преди и след сливането на двете водни дружества.

Пример:

Предходно отчитане на 15.03.2022 г.

Ново отчитане на 15.04.2022 г.

Консумация на вода е 10 куб.

Отчетен период: 30 дни

 

Разпределението е както следва:

 Тарифа

Ед. цена

Дни

Кубици

Стойност

Вода население - Димитровград

1.17

15

5

5.85

Вода население - Хасково

2.401

15

5

12.01

Канал - Димитровград

0.12

15

5

0.60

Канал - Хасково

0.114

15

5

0.57

Пречистване битово - Димитровград

0.26

15

5

1.30

Пречистване битово - Хасково

0.422

15

5

2.11

 Посочените цени са без ДДС.