Съобщение

Плануван ремонт

Поради отстраняване на 2 аварии на 06.01.2022 г. в гр. Харманли, ще бъде нарушено водоснабдяването в гр. Харманли.

Вода няма да има от 08:00 до 17:00 часа.