Съобщение

Авария

Поради възникнала авария в гр.Свиленград е спряно водоподаването по бул.България, ул.Ал.Стамболийски, ул.Иван Вазов.

Прогнозен час на възстановяване на водоподаването - 17,30 ч.

След отстраняване на аварията е възможно помътняване на водата.