Съобщение

Информация

Естественият уран във водата на Хасково вече е в норма

Съдържанието по показател естествен уран във водата на гр. Хасково вече е в норма. Това показват последните резултати от направените проби, взети за изследване от РЗИ-Хасково на 20 октомври. Пробите са взети от пунктове за пробонабиране на пет места в гр. Хасково - кв. "Болярово", парк "Кенана", кв. "Бадема", кв."Република" и бул."Г.С.Раковски". Резултатите показват, че съдържанието на естествен уран вече е в норма или под 0,03 mg/l.

В тази връзка от РЗИ - Хасково изпратиха заповед до „ВиК” ЕООД, гр. Хасково за възстановяване на ползването на питейна вода, доставяна чрез водопреносната мрежа на гр.Хасково. В заповедта се посочва, че във връзка с възникнала авария и преустановяване работата на ПС "Ябълково" и обстоятелствата, наложили временно ограничението за ползване на питейната вода от населението са отстранени. Прекратява се действието на Предписание №251/22.09.2021 г.за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.

От утре ще бъдат премахнати водоноските, разположени на шест места в общината - пред МБАЛ-Хасково, кв."Болярово",кв."Република", вилна зона "Кенана", кв."Любен Каравелов"и в село Въгларово.