Съобщение

Авария

Поради възникнала авария на 08.11.2021 г. в гр. Харманли, ще бъде нарушено водоснабдяването между улиците: бул. "Преслав", ул. "В. Левски", ул. "Ал. Константинов", бул. "Освободител" и ул. "Балкан"

Прогнозен час на възстановяване на водоснабдяването - 17:00 ч.