Съобщение

Информация

В изпълнение на Предписание с Изх.№273/04.11.2021 год. на РЗИ гр.Хасково относно установени отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели по показател Естествен уран в община Тополовград, село Княжево и село Синапово.

„ВиК” ЕООД гр.Хасково предприе следните действия:

1.Уведоми населението на село Княжево и село Синапово, община Тополовград да ограничи ползването на питейната вода  за питейни нужди и приготвяне на храна до отстраняване на несъответствието и възстановяване качеството на водата за питейно-битови нужди.

2.Осигурени са водоноски с изследвана вода от 06.11.2021г ,които са разпределени в следните пунктове:

  • В центъра на село Княжево ( до кметсвото) от 9:30ч. до 12:30ч.
  • В центъра на село Синапово ( до кметсвото) от 13:00ч. до 16:00ч.