Съобщение

Авария

Поради възникнала авария на 29.10.2021 г. в гр. Харманли, ще бъде нарушено водоснабдяването по ул. Бенковска (от читалището до бул. Освободител).


Прогнозен час на възстановяване на водоснабдяването - 14:00 ч.