Съобщение

Информация

В изпълнение на Предписание Изх.№ 251/22.09.2021 год. на РЗИ гр.Хасково,

 „ВиК” ЕООД гр.Хасково осигури водоноски на местата, както следва:

  • Парк Кенана до лятното кино – от 8.30 часа до 12.00 часа;
  • Кафе „Роял“ – от 13.00 часа до 16.50 часа;
  • В двора на МБАЛ – Хасково - денонощно
  • Сграда на „ВиК“ ЕООД Хасково – ж.к. Орфей, ул. Сакар №2 - денонощно
  • кв. Болярово - м-н Нолев - денонощно
  • село Въглароро – от 9.00 часа до 12.00 часа;
  • село Сираково – от 13.00 часа до 16.00 часа;

Графикът важи за всеки календарен ден.