Съобщение

Авария

След възстановяване на водоподаването към гр. Хасково на 23.09.2021г. в ранните часове на 24.09.2021г. са възникнали аварии, както следва:

- локално плътно зад "OMV" гр. Хасково - хранителен водопровод от Кула "Север" към ж.к. "Орфей".

- довеждащ водопровод от НР "Караман тепе" към Подем III - гр. Хасково.

Дружеството е започнало организация за отстраняването на двата силни теча. Водоподаването към ж.к. "Орфей", и ж.к. "Любен Каравелов" ще бъде преустановено след 9.00 часа на 24.09.21.