Съобщение

Авария

След възстановяването на електрозахранването на ПС "Ябълково", след планирано спиране от страна на ЕСО - Хасково, и последващото пускане на помпената станция е възникнала тежка авария авария в района на ПС "Ябълково".

В резултат от това към този момент не може да бъде възстановено водоподаването към :

селата - Минерални бани, Спахиево, Татарево, Брястово, Колец и Клокотница ще бъде преустановено до отстраняването на аварията.

Водоподаването към ж.к. "Република", ж.к. "Овчарски, ж.к. "Дружба" и ж.к. "Изгрев" в гр. Хасково, ще бъде преустановено до отстраняването на аварията.

Екипите на "ВиК" ЕООД гр. Хасково работят по отстраняването на проблема, за което се изисква дълго технологично време. Работа ще продължи до отстраняването на проблема.

Дружеството  се извинява на своите потребители за причененото неудобство!