Съобщение

Авария

Поради възникнала авария  на 20.09.2021 г., ще бъде нарушено водоснабдяването на селата от община Ивайловград: Железино, Пъстрок, Ленско, Кондово, Железари и Пелевун.