Работа във ВиК ЕООД Хасково

 

Свободни работни места

 

За да кандидатствате за работа при нас е необходимо да изпратите попълнени следните формуляри на e-mail адрес: HR@vik.haskovo.com

 

Заявление за назначаване

CV в Европейски формат със снимка

 

След одобряване на кандидатурата за работа е необходимо да представите следните документи:

 

 • Копие от лична карта
 • Копие от диплома за завършено образование
 • Медицинско свидетелство за работа
 • Свидетелство за съдимост
 • 2 снимки в паспортен формат
 • Трудови книжки

 

     ВиК ЕООД Хасково предоставя равни възможности на кандидатите за работа и на всички свои служители независимо от народност, произход, пол, сексуална ориентация, раса, цвят на кожата, възраст, политически и религиозни убеждения, членуване в синдикални и други обществени организации и движения, семейно и материално положение, наличие на психически или физически увреждания, както и различия в срока на договора и продължителността на работното време.

    Всички служители и кандидати са ще бъдат оценявани само на базата на своите заслуги и умения за съответната позиция.

Последни новини

 • Съобщение

  По повод на изнесената днес, на сайта на Областна администрация информация, е… (още)

 • С Т А Н О В И Щ Е

  С Т А Н О В И Щ Е от „Водоснабдяване и канализация”… (още)

 • Съобщение

  Уважаеми потребители, Във връзка с изнесени по-рано през деня публикации… (още)

 • Съобщение

  „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково в качеството си на ВиК оператор на… (още)

 • Съобщение

  "Водоснабдяване и канализация" ЕООД уведомява своите клиенти, че… (още)